Qalab


Qalab la heli karo oo kooban oo ku jira ProZ.com


Qaansheeg ay leeyihiin turjumaanada

Si fudud u samee, u dir oo raadraac qaansheegta ProZ.com ku jira.


Kooxda iibsashada turjumaanka (TGB)

TGB waa qalab loo bixiyo inuu ku siiyo fursada ay leeyihiin turjumaanada iibsanayo qalabka CAT iyo softwarada kale wadajira si ay u helaan qiimo jaban oo ayna garowsadaan muhiimada kaydsiga iyadoo loo marayo iibsashada kooxda.


Kalkuleytarka sicirka

Qalabkan waxa uu xisaabaa iskucelceliska sicirka waa inaad ku dalacdaa si aad uga gungaadho dakhliga aad u baahan tahay, oo ay ku saleysan malada aad gelisay. Ogsoonow suuq kasta oo la siiyey ama meelaha takhasuska, sicirka sii socda waa uu sii sarreyn karaa.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


Sicirka bulshada

Daawo macluumaadka sicirka wadarta ProZ.com, ama isku dhufo sicirkaaga.


Halbeeg cabbir bedele

Daawo macluumaadka sicirka wadarta ProZ.com, ama isku dhufo sicirkaaga.

Bedel halbeegyada cabbir ee heerkulka (Selsiyas iyo Faarenhaayt), fogaanta (taako, mitir, iwm), iyo wax badan.Guudmarka shabakada

Qooraansi deg deg ah ee barnaamijyada laga heli karo ProZ.com